Materiał Partnera

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – zmiany w 2020 roku

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – zmiany w 2020 roku

Kwestia dziadzienia spadku po zmarłej osobie bądź otrzymywania darowizn od zawsze wiąże się z wieloma pytaniami, które z biegiem czasu wydają się nagromadzać. Prawo ulega nieustannej zmianie, trudno więc być na bieżąco z jego treścią. Dodatkowo nie zawsze łatwo jest je zrozumieć. Jedną z ważniejszych zmian w kontekście spadków i darowizn jest ta, która weszła w życie 27 października 2020 roku. Czego dokładnie dotyczyła i kto na niej skorzysta?

Co dokładnie uległo zmianie?

Prawo spadkowe od dawna wywołuje aktywną dyskusję społeczeństwa na temat tego, co dokładnie zostało tam zapisane. Ilość wszystkich pytań stawianych w kontekście spadków i darowizn nieco się zmniejszyła, kiedy 17 września 2020 roku ogłoszono zmianę w Ustawie o podatku od spadków i darowizn. Nowe postanowienia weszły w życie po 14 dniach od tego momentu, czyli 27 października 2020 roku.

Zdaniem wielu osób Ustawa o podatku od spadków i darowizn od dawna wymagała zmiany. Nie każdy wie, że poselski projekt ustawy i zmianie tejże ustawy wpłynął do Sejmu już 12 grudnia 2019 roku. Finalnie przyjęto go i 7 października 2020 roku Prezydent podpisał nowe postanowienia, za co spora część społeczeństwa jest mu bardzo wdzięczna – mówi przedstawiciel kancelarii notarialnej Adama Robaka.

Jak więc widać, od momentu wpłynięcia do Sejmu projektu do wejścia w życie znowelizowanej ustawy minęło całkiem sporo czasu, niemniej rezultaty tego są bardzo zadowalające. W Ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zmianie uległa lista osób uznawanych za zstępnych oraz tych, którzy nazywani są wstępnymi. Tym samym poszerzyło się grono osób, które są zwolnione z objęcia podatkiem od spadków i darowizn. Dzięki temu aktualnie obowiązujące prawo spadkowe uznawane jest za bardziej sprawiedliwe.

Zwolnienia podmiotowe – kogo aktualnie dotyczą?

W treści Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, a dokładnie art. 4a możemy przeczytać, że:

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę [...].

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnienia podmiotowe od konieczności zapłacenia podatku dotyczą zstępnych i wstępnych w nowym rozumieniu. Aktualnie obie te grupy zostały rozszerzone. Dziś zstępni to także:

[…] osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Także rozumienie „wstępni” powinno mieć współcześnie inne znaczenie (w kontekście treści przytoczonej ustawy) niż przed 27 września 2020 roku. W kontynuacji zacytowanego powyżej artykułu czytamy:

[…] za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Nowa treść omawianej ustawy wydaje się więc bardziej sprawiedliwa, ponieważ pomimo różnicy krwi bliscy sobie ludzie mogą być uznawani za rodzinę. Poselski projekt ustawy o zmianie Ustawy o podatku od spadków i darowizn zakończył się sukcesem i, co istotne, spotkał się z dużym uznaniem społeczeństwa.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję