Materiał Partnera

Sprawdzanie stanu technicznego obiektów budowlanych a ochrona środowiska

Sprawdzanie stanu technicznego obiektów budowlanych a ochrona środowiska

Przepisy mówią, że obiekt budowlany powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Co więcej, powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym. Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych. Co jeszcze warto wiedzieć?

Kontrola stanu technicznego instalacji mających wpływ na środowisko

Niezwykle istotne jest przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska. Można powiedzieć, że są to instalacje i urządzenia przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu budynku na środowisko oraz zdrowie ludzi. Jak dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielem firmy IMPACT z Gdańska:

Negatywne oddziaływanie na środowisko oznacza m.in. wprowadzanie gazów, pyłów i zanieczyszczeń do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód, generowanie hałasu szkodliwego dla ludzi i zwierząt czy wytwarzanie pól elektromagnetycznych. Urządzeniami służącymi ochronie środowiska są na przykład urządzenia do oczyszczania, gromadzenia ścieków i odpadów stałych czy urządzenia filtrujące i wygłuszające.

Eksploatacja instalacji znajdującej się w obiekcie budowlanym nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Właściciele lub zarządcy budynków, w których znajdują się instalacje i urządzenia muszą dotrzymywać standardów emisyjnych i zapewniać ich prawidłową eksploatację. Standardy emisyjne ustala się dla niektórych rodzajów instalacji, urządzeń źródeł spalania paliw.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat przeglądów technicznych budynków?

Za przegląd techniczny budynku odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zasady przeprowadzania okresowych przeglądów reguluje prawo budowlane. Warto wiedzieć, że stan techniczny obiektów budowlanych należy wykonać każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Mowa tutaj o wyładowaniach atmosferycznych, silnych wiatrach, intensywnych opadach atmosferycznych, pożarach czy powodziach, w wyniku których następuje uszkodzenie budynku, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi czy bezpieczeństwa środowiska.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję