Materiał Partnera

Ogólne zasady przyznawania alimentów na dziecko

Ogólne zasady przyznawania alimentów na dziecko

Zwyczajowo alimentami nazywamy comiesięczny obowiązek wypłaty ustalonej kwoty pieniędzy na rzecz dziecka przez jedno lub oboje rodziców. Obowiązek alimentacyjny trwa do czasu finansowego usamodzielnienia się dziecka. Sądy najczęściej zasądzają alimenty na dziecko po rozstaniu rodziców, kiedy jedno z nich ma sprawować pełną opiekę. Najczęściej pełną opiekę nad dziećmi w trakcie separacji, po rozwodzie lub rozstaniu sprawują matki. Na jakich zasadach przyznawane są alimenty?

Ekspert z Kancelarii Prawnej Krzysztofa Bilskiego:

Niewiele osób wie, że alimenty to nie tylko świadczenia pieniężne, ale również wysiłek poświęcany na wychowanie, środki materialne i inne, które pozwalają zaspokoić potrzeby dziecka.  

W jakiej sytuacji i od kogo przyznawane są alimenty?

Warunkiem otrzymania alimentów na dziecko jest jego niesamodzielność lub brak możliwości samodzielnego utrzymania się. Prawo do alimentów będzie więc miał każdy małoletni, który z racji wieku nie może podjąć pracy.

Naturalnie można by pomyśleć, że osiągnięcie pełnoletniości wskazuje na możliwość samodzielnego utrzymania się, ponieważ młody człowiek może już pracować. W praktyce jednak obowiązek alimentacyjny trwa do skończenia przez dziecko edukacji, najczęściej do skończenia studiów, ponieważ wówczas ma szanse na podjęcie pracy, która zgodnie z lepszymi kompetencjami będzie stwarzać większe szanse na godne życie.

Obowiązek alimentacyjny nałożony jest przede wszystkim na rodziców (biologicznych i adopcyjnych). Polsce po rozstaniu rodziców najczęściej alimenty na małoletnie dzieci przyznawane są matkom. Niekiedy jednak sądy przyznają pełną opiekę ojcom, wówczas to matka jest zobowiązana wypłacać alimenty na dziecko.

Prawo dopuszcza sytuacje, kiedy to dziadkowie muszą płacić alimenty na swoje wnuki. Dzieje się tak wtedy, kiedy uzasadnione potrzeby dziecka nie są zaspokojone przez rodziców. Wówczas opiekun prawny małoletniego lub pełnoletnie dziecko mają prawo pozwać dziadków o alimenty.

Na jakiej zasadzie zasądzane są alimenty?

Aby uzyskać alimenty na dziecko, należy złożyć pozew w sądzie. W pozwie należy wyłożyć potrzeby dziecka z informacją o kosztach, jakie są ponoszone dla ich zaspokojenia. Sądy często wymagają dowodów w postaci rachunków czy faktur. Dorosłe dziecko również musi przedłożyć takie dowody.

W przypadku studenta może wystąpić potrzeba uzasadnienia celowości podjętego kierunku studiów, czy rzeczywiście doprowadzi on młodego człowieka do usamodzielnienia się finansowego. Z reguły sądy przyznają alimenty uczestnikowi studiów stacjonarnych, uznając, że student zaoczny może podjąć zatrudnienie (czyli jest samodzielny finansowo).

Bardzo istotną kwestią jest wysokość przyznanych alimentów. Sądy biorą pod uwagę uzasadnione we wniosku potrzeby dziecka, a także sytuację finansową strony pozwanej o alimenty. Aby zabezpieczyć interes dziecka i zminimalizować skutki zaniżana dochodów przez jedno z rodziców, sądy mają możliwość ocenić, kiedy rodzic może podjąć lepiej płatną pracę. Dlatego nie zawsze wysokość zasądzanych alimentów jest adekwatna do sytuacji finansowej pozwanego.

Sądy każdą sytuację traktują indywidualnie, dlatego niezależnie od tego, po której stronie sporu o alimenty się znajdujesz – jesteś pozywającym lub pozwanym – skorzystaj z porady doświadczonego prawnika, który pomoże Ci wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję