Materiał Partnera

Kto musi odbyć zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW?

Kto musi odbyć zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW?

Wszystkie osoby, które zatrudniono na morskich jednostkach pływających, są narażone na liczne niebezpieczeństwa związane z charakterem wykonywanej pracy. W celu eliminowania powstających zagrożeń konieczne jest zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia. Potwierdzeniem nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych są certyfikaty wystawiane przez uprawnione do tego centra edukacyjne. Podstawową jest zintegrowany kurs bezpieczeństwa.

 

Co trzeba wiedzieć o zintegrowanym kursie bezpieczeństwa STCW?

Ponieważ żegluga morska odbywa się na wszystkich akwenach, a załogi składają z przedstawicieli rozmaitych państw, kwestie bezpieczeństwa są uregulowane w różnych porozumieniach międzynarodowych. W zakresie standardów wymaganych od wszystkich zatrudnionych na morskich jednostkach pływających dokumentem wyznaczającym rodzaj  koniecznych certyfikatów jest konwencja STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Wśród certyfikatów, jakie są potrzebne marynarzom, największe znaczenie ma uzyskiwany z Urzędu Morskiego po pomyślnym ukończeniu Basic Safety Training, czyli zintegrowanego kursu bezpieczeństwa STCW. W Gdyni są one organizowane przez European STCW Center. Instytucja ta jest Morską Jednostką Edukacyjną i jako taka ma Certyfikat Uznania wystawiony przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zajęcia obejmują zarówno szkolenie teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych obiektów. W ich ramach słuchacze poznają tematy z zakresu Indywidualnych Technik Ratunkowych, Elementarnej Pomocy Medycznej, Bezpieczeństwa Własnego i Odpowiedzialności Wspólnej, a także Ochrony Przeciwpożarowej Stopnia Podstawowego.

 

Dla kogo są kursy BST STCW?

Kurs BST STCW jest przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych na statkach żeglugi handlowej i rybackiej, a także w firmach świadczących usługi komercyjne. Będzie niezbędny przy składaniu wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej, a także świadectwa młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty, młodszego rybaka rybołówstwa morskiego, młodszego kucharza okrętowego. Ofertę kursów zintegrowanego kursu bezpieczeństwa przedstawia European STCW Center z Gdyni. Organizuje zarówno kursy STCW, jak i szkolenia w celu ich odnowienia.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję