Materiał Partnera

Jakie uprawnienia posiada geodeta?

Jakie uprawnienia posiada geodeta?

Warunkiem niezbędnym do uzyskania uprawnień geodety jest ukończenie właściwego kierunku studiów oraz odbycie przynajmniej rocznej praktyki zawodowej. Osoby z wymaganym doświadczeniem i wykształceniem biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dopiero po zdaniu egzaminu można uzyskać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji. Jakie dokładnie wyróżniamy zakresy tematyczne uprawnień zawodowych geodety?

Pomiary geodezyjne

Uprawniony geodeta może prowadzić samodzielne działania w zakresie kierowania i nadzoru nad pracami z zakresu geodezji i kartografii. Może również współpracować z urzędami i wykonywać czynności geodezyjne, których podstawą jest dokonywanie pomiarów. Wyróżniamy tu pierwszy zakres uprawnień geodety, który obejmuje dokonywanie i opracowywanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych oraz inwentaryzacyjnych. W praktyce odnosi się to m.in. do sporządzania planów inwestycyjnych i wytyczania osi budynków, a także pomiarów przyłączy, co jest niezbędne chociażby przy budowie domu.

Warto zaznaczyć, iż wyłącznie geodeta posiadający stosowne kwalifikacje jest uprawniony do przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzania map do celów projektowych. - Przypomina specjalista reprezentujący firmę geodezyjną Format z Gliwic, która świadczy usługi z zakresu geodezji klasycznej oraz nowoczesnej.

Inny zakres tematyczny związany z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych to obsługa inwestycji, takich jak np. budowa dróg.

Rozgraniczanie nieruchomości i sporządzanie dokumentacji

Istotnym aspektem uprawnień geodezyjnych jest możliwość rozgraniczania, szacowania, a także podziału przez geodetę nieruchomości. Przykładem sytuacji, w której konieczne będzie skorzystanie z usług geodety o takim zakresie uprawnień może być dokonanie podziału gruntów rolnych. Ponadto specjalista posiadający stosowne uprawnienia w tym zakresie zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych oraz ewidencyjnych z uwzględnieniem np. stanu prawnego gruntów.

Redakcja map, fotogrametria i teledetekcja

Do pozostałych zakresów uprawnień geodezyjnych zaliczamy kwestie związane z szeroko pojętą kartografią, fotogrametrią oraz teledetekcją. Geodeta z określonym rodzajem uprawnień może np. dokonywać redakcji map oraz wykonywać czynności związane z fotogrametrią naziemną i lotniczą, czyli z dokonywaniem pomiarów na podstawie zdjęć. Oprócz tego geodeta uprawniony ma również prawo do urządzania terenów rolnych oraz leśnych. Jak więc się okazuje, zakres uprawnień w tym zawodzie jest niezwykle szeroki i obejmuje różne aspekty geodezji oraz kartografii.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję