Materiał Partnera

Jakie są zalety posiadania karty rezydenta?

Jakie są zalety posiadania karty rezydenta?

Prawo polskie ma do zaoferowania cudzoziemcom dwa statusy, które pozwalają im na stały pobyt na terenie kraju. Są to karta pobytu i karta długoterminowego rezydenta UE. Pierwszy z tych statusów, czyli karta pobytu przysługuje osobom z polskim pochodzeniem, natomiast karta rezydenta jest dla osób, które go nie mają. Posiadanie jednej z tych kart niesie ze sobą pewne przywileje. Jakie prawa ma posiadacz karty rezydenta?

Jakie korzyści niesie posiadanie karty rezydenta?

W każdym z krajów Unii Europejskiej rezydenci mają praktycznie te same prawa co rdzenni obywatele państwa, które tę kartę wydaje. Status rezydenta jest uregulowany przez Dyrektywę Unijną UE 2003/109/EC z dnia 25 listopada 2003 roku.

Obywatele innych krajów przybywający do Polski zazwyczaj pragną uregulowania swojego stanu prawnego. Pomaga im to zdobyć pracę i uzyskać szereg uprawnień, na przykład prawo do opieki lekarskiej. W załatwianiu takich spraw pomagają im firmy takie jak WEGA.LYEREA. Inne obszary działalności takich biur, to pomoc przy szukaniu zatrudnienia, tłumaczenia dokumentów urzędowych i załatwianie innych spraw, z którymi cudzoziemcy mają problemy z powodu bariery językowej.

Zalety posiadania karty rezydenta.

  • Decyzja pozwalająca na pobyt w Polsce wydawana jest bezterminowo. Samą kartę należy wymieniać co pięć lat, jednak dotyczy jej plastikowej postaci. Nie ma natomiast obowiązku składać ponownego wniosku o kartę rezydenta.

  • Rezydent może swobodnie podróżować w strefie Schengen do 60 dni.

  • Karta rezydenta daje prawo do korzystania z edukacji, rynku pracy oraz stypendiów naukowych. Do tego dochodzą również prawa do opieki medycznej i społecznej.

  • Bardzo ważną zaletą jest utrudnienie w sprawach o deportację z kraju. Praktycznie możliwa jest tylko wtedy, gdy osoba rezydenta zagraża porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

  • Cudzoziemcy, którzy uzyskali już status rezydenta, mają uproszczoną procedurę emigracyjną do innych krajów Unii Europejskiej. Wyjątkiem są państwa takie jak Dania, Irlandia czy Wielka Brytania.

Przebywanie w innych krajach członkowskich z kartą rezydenta

Karta rezydenta umożliwia przebywanie w innych krajach Unii Europejskiej dłużej niż 3 miesiące w ciągu pół roku, w przypadku podjęcia nauki, podjęcia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie pozwolenia na pobyt w takim przypadku są znacznie uproszczone, chociaż ich szczegóły są niekiedy odmienne w przypadku poszczególnych krajów. W niektórych krajach oznacza to nawet brak konieczności posiadania pozwolenia na pracę.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję