Materiał Partnera

Jak zorganizować wywóz odpadów w trakcie remontu?

Jak zorganizować wywóz odpadów w trakcie remontu?

Konieczność pozbycia się odpadów budowlanych towarzyszy wszystkim pracom remontowym prowadzonym w mieszkaniu czy domu. Choć ilość powstających przy tej okazji zanieczyszczeń stałych, które muszą zostać zutylizowane, zależy od skali remontu, to wszelkie tego rodzaju pozostałości muszą być przekazane firmie, która jest uprawniona do ich odbioru. Zamówienie odpowiedniego kontenera nie jest jednak trudne ani kosztowne.

Jak wygląda procedura wywozu odpadów budowlanych?

Wszystkie prace budowlane wiążą się z powstawaniem sporej ilości odpadów, które muszą być odpowiednio zagospodarowane. Pojawiający się przy tej okazji gruz czy różne pozostałości wykorzystywanych materiałów nie mogą jednak być wyrzucone do zwykłych kontenerów, w których gromadzi się odpady komunalne. Na terenie większości gmin należy je przekazać firmie, która będzie w stanie je odebrać oraz odpowiednio zutylizować. Jest to istotne zarówno ze względu na kwestie związane z ekologią, ponieważ odpady budowlane mogłyby skutecznie uniemożliwić recykling innych frakcji śmieci, jak i z uwagi na obowiązujące przepisy i grożące za takie postępowanie kary. Warto też zauważyć, że zlecenie zabrania odpadów wyspecjalizowanej firmie, będzie dla osoby wykonującej remont po prostu bardzo wygodne, a koszt zamówienia odpowiedniego kontenera nie jest wysoki – podkreśla przedstawiciel firmy ZUZPER, która zajmuje się odbiorem odpadów i wynajmem kontenerów na odpady budowlane.

Odpady powstające przy okazji remontu powinny być składowane we właściwym kontenerze podstawianym specjalnie do tego celu. Procedura jest tu bardzo prosta. Osoba, która jest zleceniodawcą remontu, albo firma lub ekipa, która go wykonuje, powinna zgłosić zapotrzebowanie na wywóz odpadów budowlanych. W umówionym dniu pod wskazanym adresem zostanie ustawiony zamówiony pojemnik, do którego będzie można wyrzucać wszystkie odpady związane z prowadzonym remontem. Gdy kontener się zapełni, wystarczy poinformować firmę zajmującą się utylizacją odpadów o tym fakcie i wszystkie zgromadzone w nim pozostałości zostaną wywiezione, odpowiednio posortowane oraz poddane recyklingowi w zależności od konkretnej grupy, do której należą. Zamawiającemu pozostanie tylko uregulowanie należności za całą usługę.

Zamawianie kontenera na odpady budowlane jest o tyle wygodne, że można łatwo dopasować jego pojemność do ilości odpadów, jakie powstaną przy konkretnych pracach. Kontenery są dostępne w różnych pojemnościach – najmniejsze mogą na ogół pomieścić około 1,5 metra sześciennego, największe nawet 40 metra sześciennego. Przy niewielkich remontach, w których nie wyburza się ścian, nie skuwa tynków, ani nie wymienia podłóg, na ogół zupełnie wystarczające będą kontenery o pojemności nieprzekraczającej kilku metrów. Przy remontach zakrojonych na szerszą skalę, połączonych nie tylko z pozbywaniem się znacznych ilości gruzu, ale także z wymianą stolarki otworowej czy ceramiki budowlanej potrzebne będą w zależności od powierzchni domu lub mieszkania kontenery o pojemności od kilku do kilkunastu metrów. Podczas większych przebudów i remontów domów konieczne będzie na ogół zamówienie kontenera mieszczącego kilkadziesiąt metrów sześciennych odpadów. Przy szacowaniu jaka wielkość będzie optymalna najlepiej poradzić się ekipy budowlanej, która z doświadczenia będzie w stanie powiedzieć jaka ilość odpadów powstanie podczas prowadzenia konkretnych prac.

Jakie odpady mogą być zaliczane do odpadów budowlanych?

Trzeba pamiętać o tym, że kategoria odpadów budowlanych obejmuje bardzo konkretne materiały i do kontenerów na nie przeznaczonych mogą być wyrzucane tylko te, które można zaliczyć do poszczególnych kategorii. Wywóz odpadów poremontowych nie obejmuje natomiast zmieszanych z nimi odpadków komunalnych czy przedmiotów, które powinny być usuwane jako gabaryty. Według obowiązujących przepisów wszystkie odpady są zaliczane do jednej z 20 grup, a w ich obrębie do poszczególnych kategorii i podkategorii. W przypadku odpadów budowlanych powstających podczas remontów będzie to grupa 17 – „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. W jej ramach występuje 9 różnych grup, np. 17 01 „Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)” czy 17 08 „Materiały konstrukcyjne zawierające gips”, a dopiero w nich są w przepisach wymieniane poszczególne odpady – i tak np. pod numerem 17 01 01 są sklasyfikowane „Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów” a 17 01 07 „Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06”. Choć zamawiający kontener nie musi znać kodu odpadu, to powinien zdawać sobie sprawę z tego, co możne zostać uznane za odpad budowlany.

Za odpady budowlane będą uznawane pozostałości powstające podczas robót remontowo-budowlanych oraz resztki używanych materiałów i ich opakowań. Do tej kategorii zlicza się przede wszystkim gruz ceglany i betonowy, pochodzący z wyburzanych części budynku, a także wybierana przy tej okazji ziemia. Odpadem będzie również gruz zmieszany ze skuwanymi okładzinami ceramicznymi – kafelkami, terakotą i gresem – oraz tynkami. Będą to także płyty kartonowo-gipsowe i siatki zbrojące. Za odpady budowlane są także uznawane różne elementy drewniane. Mogą to być zarówno materiały drewnopochodne – płyty OSB czy płyty wiórowe, jak i lite drewno konstrukcyjne w tym belki i legary, fragmenty stropów czy schodów, a także usuwane materiały wykończeniowe – deski podłogowe, parkiety, panele drewniane czy stare boazerie i futryny. Odpadami budowlanymi będzie także stara stolarka budowlana – okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, a także demontowane ościeżnice. Do tej kategorii są zaliczane elementy demontowanej ceramiki sanitarnej – umywalki i zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny oraz brodziki. Wśród odpadów budowlanych mogą się znaleźć również elementy metalowe – demontowane instalacje centralnego ogrzewania – rury, zawory, grzejniki i ich wsporniki, przewody elektryczne aluminiowe oraz miedziane. Odpadem budowlanym będą także usuwane zbrojenia stalowe, profile aluminiowe i stalowe oraz wszelkiego rodzaju listwy, wsporniki i pręty. Oprócz odpadów, które powstają przy wyburzaniu i demontażu elementów budynku, do kontenerów mogą trafiać niewykorzystane materiały budowlane resztki używanych zapraw, klejów, cementu czy wylewek, a ponadto niezużyte cegły, pustaki oraz bloczki. Odpadami budowlanymi będą także opakowania po nich, czyli worki, wiaderka i folie.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję