Materiał Partnera

Jak zoptymalizować koszty podatkowe w firmie?

Jak zoptymalizować koszty podatkowe w firmie?

Zoptymalizowanie kosztów podatkowych prowadzonej firmy jest dobrym sposobem na poprawę osiąganych wyników finansowych. Płacenie niższych podatków możliwe jest dzięki mądremu wykorzystaniu obowiązujących przepisów podatkowych, czyli stworzeniu analizy swojej sytuacji podatkowej i poszukaniu sposobów zminimalizowania ponoszonych kosztów. W artykule opisujemy najważniejsze elementy, które mogą pomóc w obniżeniu kosztów podatkowych.

Elementy dobrej strategii finansowej

Mądre wykorzystanie obowiązujących przepisów podatkowych czasami pozwala znacznie zmniejszyć obciążenia na rzecz fiskusa. W trakcie szukania sposobów na zmniejszenie kosztów podatkowych trzeba jednak uważać i zminimalizować ryzyko stosowania niektórych rozwiązań. W tym celu konieczna jest dokładna weryfikacja wykładni przepisów. Może w tym pomóc doradca podatkowy. Co prawda będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, ale w przypadku wielu firm jest to element, który na pewno przyniesie im wymierne korzyści. Istnieje wiele sposobów na zoptymalizowanie kosztów podatkowych. Doradca podatkowy będzie potrafił pomóc w ich optymalnym wykorzystaniu. Poniżej prezentujemy najczęściej wybierane sposoby optymalizacji ponoszonych kosztów podatkowych.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Mali podatnicy oraz firmy, które rozpoczęły prowadzenie działalności w trakcie trwania roku podatkowego, mają możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, czyli stopniowego zużycia składników majątku poprzez odpisy amortyzacyjne. O to, czym są środki trwałe, zapytaliśmy naszego rozmówcę, doradcę klientów z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Środki trwałe to składniki majątku, których przewidywalny okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok i które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności lub oddawane do użytkowania na podstawie umów najmu lub dzierżawy. Do środków trwałych, które mogą zostać objęte amortyzacją, zalicza się przede wszystkim budynki i lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia oraz środki transportu. Do tej grupy nie należą jednak wykorzystywane przez firmę samochody osobowe.

Wartość amortyzowanych środków trwałych nie może przekraczać 50 tysięcy euro, przeliczanych po średnim kursie NBP na pierwszy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonywana jest jednorazowa amortyzacja.

Rozliczanie strat podatkowych

Ważnym elementem optymalizacji kosztów podatkowych jest też rozliczenie strat podatkowych z postępujących po sobie 5 lat podatkowych. Korzystając z takiej możliwości, warto zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego. Rozliczenie strat podatkowych z któregokolwiek z tych pięciu lat nie może bowiem przekroczyć połowy poniesionej straty. Aby uzyskane w ten sposób korzyści finansowe mogły być jak najwyższe, opracowując strategię podatkową trzeba pamiętać o tym, aby w kolejnych latach podatkowych wykazywane dochody były na poziomie, który pozwoli w pełni odliczyć poniesione wcześniej straty.

Uproszczenie zaliczki na podatek dochodowy

Jest to jedna z dostępnych form zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. By skorzystać z takiej możliwości i wpłacać zaliczki uproszczone, nie trzeba wcześniej powiadamiać o tym Urzędu Skarbowego, tylko co miesiąc wpłacać zaliczki, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie roczne, w którym będzie umieszczona informacja o wpłacaniu zaliczki uproszczonej. Zaliczki na podatek dochodowy są opcją dostępną dla wszystkich przedsiębiorców, których dochody pochodzą z działalności pozarolniczej. Nie ma znaczenia to, czy przedsiębiorca rozlicza się za pomocą skali podatkowej, czy płaci podatek liniowy.

Inne sposoby optymalizacji kosztów podatkowych

Często stosowanym sposobem optymalizacji ponoszonych przez firmy kosztów podatkowych jest również zmiana sposobu rozliczania podatku VAT z miesięcznego na kwartalny. Taka sama możliwość jest w przypadku podatku dochodowego, ale mogą z niej skorzystać wyłącznie mali przedsiębiorcy oraz tacy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności. Niektóre firmy mają też możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego, który polega na odroczeniu płatności z tytułu podatku dochodowego. Taką możliwość mają jednak wyłącznie firmy, które są dopiero po roku od otworzenia działalności, jeżeli była prowadzona przez minimum 10 miesięcy, lub po 2 latach, jeżeli w pierwszym roku firma działała krócej.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję