Materiał Partnera

Jak się przygotować do zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Jak się przygotować do zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to najprostszy i zarazem najszybszy sposób na kupienie własnego domu lub mieszkania. Jego zaciągnięcie powinno być jednak dobrze przemyślane i przygotowane. Podjęcie właściwych działań jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego pozwoli na bardziej realną ocenę swoich możliwości, uniknięcie rozczarowań, a także otrzymanie korzystnej finansowo oferty.

Wizyta u doradcy kredytowego – najłatwiejszy sposób na weryfikację swoich możliwości

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego, który pozwoli sfinansować zakup nieruchomości to bardzo poważna decyzja, zarówno ze względu na wysokość kwoty, jaka zwykle jest potrzebna, jak i na długi okres, przez który trzeba będzie spłacać to zobowiązane. Warto więc rozważyć wszystkie za i przeciw, a następnie zapoznać z ofertami poszczególnych banków i przygotować się do złożenia wniosku kredytowego. Istnieje przynajmniej kilka obszarów, które wymagają podjęcia zawczasu odpowiednich działań. Obejmują one rzetelną analizę własnych potrzeb i możliwości finansowych, zaznajomienie się z zasadami, na jakich funkcjonują kredyty hipoteczne, a także sprawdzenie własnej wiarygodności kredytowej oraz sprawdzenie jak kształtuje się zdolność kredytowa. Kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z ofertami różnych instytucji finansowych oraz finalnie znalezienie nieruchomości, która będzie odpowiadała wymaganiom – tłumaczy przedstawiciel firmy będącej pośrednikiem kredytowym Finansowy Piotr z Gdańska.

Pierwszy etap działań niezbędnych do dobrego przygotowania się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego wymaga chłodnej oceny swojej sytuacji finansowej. Podstawą są oczywiście uzyskiwane dochody oraz to, jaką ich część można przeznaczyć na spłatę kredytu. Warto pamiętać o tym, że większość osób ubiegających się o kredyt przecenia swoje możliwości zarobkowe, a także rysujące się na przyszłość perspektywy. Choć nie można nigdy przewidzieć przyszłości, to przy planowaniu trzeba starać się brać pod uwagę również mniej korzystny przebieg wypadków i zadać sobie pytanie, czy nawet niewielkie pogorszenie się sytuacji finansowej nie spowoduje przypadkiem trwałych problemów ze spłacaniem zobowiązania. Rozważania na ten temat nie powinny zniechęcać do brania kredytu, ale raczej skłaniać do sumiennego przemyślenia, czy kwota o pożyczeniu, której myślimy, nie jest zbyt duża i czy lepszym rozwiązaniem nie będzie mieszkanie nieco tańsze.

Podczas przygotowań do wzięcia kredytu hipotecznego warto również poznać mechanizmy, na jakich działają kredyty hipoteczne. Zrozumienie zasad oraz tego, jak wartość mieszkania wpływa na wysokość rat, a także jakie są skutki zmian stóp procentowych czy konsekwencje braku środków na płacenie rat pomogą w bardziej realnej ocenie zarówno swoich możliwości, jak i istniejących zagrożeń.

Choć dwa wstępne etapy przygotowań wydają się stosunkowo proste, to mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich podejmowanych decyzji. Ponieważ spojrzenie z dystansu na swoje finanse i możliwości jest dość trudne, podobnie jak wyszukanie wśród dostępnych informacji związanych z kredytami najważniejszych punktów, dobrą metodą będzie zdecydowanie się już na samym początku swej kredytowej ścieżki na kontakt z doradcą kredytowym specjalizującym się w kredytach hipotecznych w Gdańsku. Dzięki swojemu doświadczeniu będzie on mógł udzielić rzetelnych informacji, ważnych wskazówek i przeprowadzić swego klienta przez wszystkie kolejne etapy procedury. Co istotne, profesjonalna pomoc tego rodzaju nic nie kosztuje, ponieważ koszty pracy doradcy są pokrywane z prowizji płaconych przez banki. Doradca nie jest jednak ich przedstawicielem ani pracownikiem, a jego honorarium może być wypłacone przez dowolny bank, nie ma on więc żadnego interesu w przedkładaniu oferty jednej instytucji finansowej nad inną.

Ustalenie wiarygodności klienta i jego zdolności kredytowej

Przed przyznaniem kredytu bank musi się upewnić, że jego potencjalny klient będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania. Informacje na ten temat pochodzą z badania wiarygodności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. Banki sprawdzają szczegółowo historię kredytową klienta, tzn. sposób, w jaki spłacał on swoje wcześniejsze zobowiązania. Ważne jest terminowe regulowanie wszystkich rat oraz kwota kredytu czy pożyczki. Nie wszyscy kredytobiorcy zdają sobie sprawę, że w tym przypadku liczy się również sposób obsługi swoich kart debetowych i kredytowych.

Weryfikowanie wiarygodności kredytowej obejmuje również sprawdzanie historii operacji na rachunku bieżącym – a przede wszystkim poziom wpływów i wydatków w dłuższym okresie.

Warto pamiętać, że wiarygodność kredytową trzeba zacząć budować sobie znacznie wcześniej, niż zaczniemy rozważać zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W krótkim okresie nie można zwykle znacząco poprawić swojej pozycji, choć z pewnością dobrym pomysłem będzie uregulowanie wszystkich ewentualnych zaległości, a także sprawdzenie jakie informacje zostały zgromadzone w BIK (Biurze informacji Kredytowej) czy innych rejestrach dłużników. Na wiarygodność wpływają bowiem nie tylko duże zobowiązania, ale również zaległości wobec operatorów telekomunikacyjnych czy firm pożyczkowych. Niezbędne będzie również sprawdzenie, czy niepokojące zapisy nie znajdują się w firmach prowadzących rejestry dłużników.

Po weryfikacji czy bank może obdarzyć klienta zaufaniem, przyznając mu kredyt, kolejnym etapem jest ustalenie kwoty, jaką potencjalny kredytobiorca może otrzymać. Instytucje finansowe stosują w takim przypadku tzw. scoring, czyli punktację przyznawaną za spełnianie kolejnych kryteriów. Dla banku ważny będzie poziom bieżących dochodów i istniejących zobowiązań oraz rzeczywistych kosztów utrzymania w miejscu zamieszkania klienta. Pod uwagę brana jest pozycja zawodowa osoby ubiegającej się o kredyt i jej perspektywy awansu, otrzymania podwyżki czy zachowania posady w dłuższym terminie. Na zdolność kredytową wpływają również takie czynniki jak sytuacja rodzinna potencjalnego kredytobiorcy, w tym m.in. fakt posiadania dzieci, zawarcia związku małżeńskiego i płacone alimenty. Liczą się również poręczenia kredytów czy pożyczek zaciągniętych przez inne osoby.

Rzetelne informacje na temat własnej wiarygodności i zdolności kredytowej najłatwiej ustalić kontaktując się z niezależnym doradcą kredytowym. Korzyścią z nawiązania kontaktu z takim specjalistą jest również oferowana przez niego pomoc w ocenie ofert kredytów przedstawianych przez różne banki. Choć na poziomie bardzo ogólnym wydaje się, że takie porównanie jest stosunkowo łatwe, w rzeczywistości będzie dla klienta niemal niemożliwe. Choć banki chętnie chwalą się w reklamach informacjami o swoich ofertach, dotarcie do wszystkich potrzebnych danych bywa skomplikowane. Warto przy tym pamiętać, że przy tak dużych kwotach, jakie wchodzą w grę przy kredytach hipotecznych nawet niewielkie różnice w prowizji czy innych opłatach mogą składać się na poważne kwoty strat lub oszczędności.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję