Materiał Partnera

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie, by uniknąć problemów formalnych?

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie, by uniknąć problemów formalnych?

Orzeczenie rozwodu całkowicie zmienia sytuację prawną obojga małżonków, nie tylko jeśli chodzi o możliwość zawierania kolejnego małżeństwa, ale także w kwestiach związanych ze wzajemnymi zobowiązaniami czy stosunkami majątkowymi. Jedną z konsekwencji rozwodu jest fakt, iż dla swobodnego dysponowania poszczególnymi składnikami wspólnego wcześniej majątku trzeba dokonać jego podziału.

Dlaczego majątek jest po rozwodzie dzielony?

Zawarcie związku małżeńskiego bez zawarcia intercyzy skutkuje powstaniem struktury majątkowej składającej się z majątków osobistych małżonków oraz majątku wspólnego. Do majątku osobistego zalicza się to, co każde z małżonków posiadało przed ślubem. Podczas trwania związku będzie on powiększany także o niektóre uzyskiwane przez nich przychody np. spadki lub darowizny. Majątkiem wspólnym stanie się natomiast to, co małżonkowie wypracują w ramach swej pracy zawodowej i otrzymywanego wynagrodzenia lub zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, a także ruchomości i nieruchomości, które z tych środków nabędą.

Zakończenie małżeństwa wskutek rozwodu oznacza, że występujący do tej pory majątek wspólny przestaje istnieć. Posiadane przez byłych małżonków rzeczy stają się więc ich współwłasnością, a dla uregulowania ich statusu prawnego konieczne staje się dokonanie podziału. Choć nie jest to wymagane przez prawo, to uporządkowanie tej kwestii pozwala na łatwiejsze dysponowanie poszczególnymi składnikami majątku, a także pomaga w bieżącym nimi zarządzaniu. W przeciwnym razie wszelkie czynności przekraczające granice zwykłego zarządu będą wymagały zgody obojga byłych współmałżonków.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Podział majątku co do zasady może być dokonany na dwa sposoby. Może o nim zadecydować sąd rejonowy, po skierowaniu przez jedno lub dwoje byłych małżonków odpowiedniego pozwu w tej sprawie. W takiej sytuacji to skład orzekający określa, co przypadnie, której z osób i choć może się on przychylić do wniosków stron w sprawie preferowanego sposobu rozdysponowania poszczególnych składników, to nie są one dla sądu w żaden sposób wiążące. Inną ścieżką będzie zawarcie ugody pozasądowej i podzielenie majątku w kancelarii notarialnej przez spisanie odpowiedniego aktu, co będzie niezbędne, jeżeli w jego skład wchodzi także nieruchomość.

Notarialny podział majątku, np. dokonany w Kancelarii Notarialnej Łukasza Górskiego, oznacza nie tylko znacznie szybsze zakończenie całej procedury, ale też wiąże się z całkowitą swobodą w decydowaniu o tym, co i komu przypadnie w wyniku dokonanej czynności prawnej. O ile w postępowaniu sądowym zasadą jest równy podział majątku, a odstępstwo od tej zasady wymaga poparcia wniosku odpowiednimi dowodami i nie gwarantuje sukcesu, o tyle w ramach ugody może on być kształtowany dowolnie.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję