Czym zajmuje się rzeczoznawca? Podstawowe informacje i kilka zaskakujących faktów

Czym zajmuje się rzeczoznawca? Podstawowe informacje i kilka zaskakujących faktów

Rzeczoznawca to specjalista w danej dziedzinie. Osoba, do której zwracamy się, gdy potrzebujemy fachowej wyceny. Rzeczoznawca dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i znajomości rynku w danej branży jest w stanie udzielić nam profesjonalnej opinii na temat samochodu czy biżuterii. Ale to nie wszystko, niektórzy rzeczoznawcy pracują podczas oględzin miejsca zbrodni, badając broń lub pobierając ślady.

Rzeczoznawca, czyli kto?

Jak sugeruje sam wstęp, specjalizacji w zawodzie rzeczoznawcy jest sporo i często są to specjalizacje dość odległe od siebie tematycznie. Jednak, żeby zostać rzeczoznawcą poza wiedzą w danej kwestii, trzeba również spełniać odpowiednie wymogi. Wbrew pozorom rzeczoznawcy nie zajmują się wyłączenie wyceną przedmiotów. Do ich zadań może należeć także wycena lub szacowanie zachowań, zdarzeń czy zjawisk. W kręgu współpracowników rzeczoznawcy może znaleźć się np. sąd, firma ubezpieczeniowa czy osoba fizyczna. Rzeczoznawca to osoba zaufania publicznego.

Wertując specjalizacje, jakie znajdują się w zawodzie rzeczoznawcy, można znaleźć m.in. takie punkty jak:

 • rzeczoznawca majątkowy – jedna z najpopularniejszych specjalizacji w rzeczoznawstwie, rzeczoznawca majątkowy zajmuje się przede wszystkim wyceną nieruchomości, ale do jego obowiązków może należeć także np. wycena maszyn znajdujących się w budynku,
 • rzeczoznawca samochodowy – zajmuje się wystawianiem opinii na temat samochodów i wyceną auta, rzeczoznawca samochodowy bywa wyjątkowo przydatny podczas procesu postępowania odszkodowawczego, nie tylko ocenia rozmiar uszkodzeń, ale również analizuje przebieg wypadku i szuka przyczyn odniesionej szkody,
 • rzeczoznawca budowlany – to fachowiec od sporządzania opinii dotyczących stanu technicznego budynku, rzeczoznawca budowlany zazwyczaj specjalizuje się w określonej kwestii budowlanej, jego zawód wymaga dużej odpowiedzialności, ponieważ może zaważyć na życiu i zdrowiu innych.

Spośród innych specjalizacji rzeczoznawców warto wymienić rzeczoznawców zajmujących się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, rzeczoznawców BHP lub rzeczoznawców od spraw kryminalny, którzy badają ślady (mechanoskopia, daktyloskopia), fotografie czy identyfikują pismo odręczne. Wyróżnia się także rzeczoznawców, do których zdań należy ocena jakości produktów rolno-spożywczych, czy specjalistów od kwestii sanitarnohigienicznych, czyli takich, którzy sporządzają dokumentację projektową związaną z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

Jak zostać rzeczoznawcą?

Szczegółowe kryteria osiągnięcia tytułu rzeczoznawcy, w dużej mierze zależą od wybranej specjalizacji. Jednak istnieją pewne wymogi podstawowe, które należy spełniać, żeby zostać rzeczoznawcą, a są to:

 • niekaralność potwierdzona zaświadczeniem o niekaralności
 • ukończenie studiów wyższych, w zależności od specjalizacji może być to: licencjat, magister lub studia podyplomowe
 • praktyka zawodowa, której czas trwania będzie zgodny z wymaganiami w danej specjalności, praktyka musi zostać potwierdzona przez podmiot, w którym odbyła się praktyka
 • egzamin państwowy, po którego zdaniu uzyskuje się tytuł rzeczoznawcy

Zdarza się, że wymagana jest również opinia wystawiona przez dane środowisko zawodowe. Czasami niezbędne jest członkostwo w organizacji, która związana jest z daną specjalizacją.

Umowa z rzeczoznawcą – co powinna zawierać?

Podpisując umowę z rzeczoznawcą, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów takich jak:

 • data zawarcia umowy
 • miejsce zawarcia umowy
 • poprawna numeracja stron
 • przedmiot umowy, czyli czym ma zająć się rzeczoznawca
 • klauzulę zapewniającą poufność
 • termin ukończenia zadania

Oczywiście, w umowie z rzeczoznawcą mogą pojawić się różne inne punkty, które będą wymagane w konkretnym przypadku. Powyższe stanowią jednie podstawę, od której sporządzenia warto wyjść.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję