Materiał Partnera

Czym jest deklaracja Intrastat?

Czym jest deklaracja Intrastat?

Deklaracja Intrastat składana jest w systemie statystycznym i dotyczy przywozów oraz wywozów towarów na rynku europejskim. Rejestrować należy jedynie te towary, które nie zostały objęte zgłoszeniem celnym. Większość transakcji wspólnotowych przypomina transakcje krajowe – mimo to w niektórych przypadkach konieczne jest ich wykazanie w systemie Intrastat.

Czym jest Intrastat i kogo obowiązuje złożenie deklaracji?

Intrastat jest systemem statystycznym, w którym gromadzone są transakcje wewnątrzwspólnotowe. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej, które są płatnikami VAT i dokonują wymiany handlowej na terenie Europy. Obowiązują przy tym progi, które ustalane są rok rocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

A zatem wypełnienie deklaracji Intrastat jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy w danym roku przekroczą ustalony próg. Warto pamiętać, że inne pułapy ustalane są dla przywozu a inne dla wywozu, dlatego, jeśli podatnik przekroczy tylko próg importu, zobowiązany będzie jedynie do złożenia deklaracji Instrat-Przywóz.

W przypadku progów podstawowych przedsiębiorca będzie musiał podać informacje dotyczące rodzaju deklaracji i okresu sprawozdawczego, a także kodu izby celnej. Konieczne będzie także określenie łącznej wartości fakturowania w polskiej walucie oraz wskazanie sumarycznej liczby pozycji wraz z opisem poszczególnych towarów. Podawane są także kody kraju wysyłki i kraju przeznaczenia oraz kody rodzaju transakcji i towaru. W przypadku przekroczenia progów szczegółowych podaje się dodatkowo łączną wartość statystyczną w złotych, kod rodzaju dostawy i warunków transportu.

Jak złożyć deklaracje Intrastat?

Zasadniczo deklaracje Intrastat mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej – przygotowanie dokumentacji można także zlecić fachowcom. Firma AWM Business Promotion z siedzibą w Warszawie jest właścicielem marki Intrastat24.pl i specjalizuje się właśnie w obsłudze zgłoszeń celnych oraz przygotowywaniem deklaracji.

Warto pamiętać, że w przypadku deklaracji Intrastat okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy – na złożenie wymaganych dokumentów przedsiębiorca ma czas do 10 dnia następnego miesiąca. Składać można także deklaracje uwzględniające okresy częściowe.

W przypadku zaniedbania obowiązku złożenia deklaracji Instrastat organ celny może nałożyć karę w wysokości 3 tys. zł za każdy miesiąc, w którym obowiązek nie został dopełniony. Wcześniej podatnik otrzymuje trzykrotne upomnienia o konieczności uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję