Materiał Partnera

Co zaliczamy do szkła laboratoryjnego?

Co zaliczamy do szkła laboratoryjnego?

Szkło laboratoryjne są to wyroby z masy szklanej, których używa się w laboratoriach chemicznych, przemysłowych, szkolnych, czy naukowych. W jego skład wchodzą: podstawowe szklane naczynia laboratoryjne, drobny, szklany sprzęt laboratoryjny oraz szklana aparatura chemiczna. Istnieje wiele rodzajów szklanych naczyń i sprzętów przeznaczonych do pracy w warunkach laboratoryjnych. Więcej na ten temat w poniższym opisie.

Szkło laboratoryjne powinno się charakteryzować bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na nagłe zmiany temperatury. Naczynia i sprzęt z masy szklanej w laboratoriach są narażone na działanie wodnych roztworów kwasów, soli, alkaliów, roztworów organicznych. Bardzo istotna jest więc również chemiczna odporność szkła laboratoryjnego mówi pracownik firmy UniMarket, dostawcy wyposażenia laboratoriów oraz sprzętu i odczynników chemicznych.

Szklany sprzęt i naczynia laboratoryjne o zastosowaniu ogólnym i pomiarowym

Kiedy mowa o szkle laboratoryjnym, pierwsze skojarzenia to zwykle naczynia o ogólnym zastosowaniu. Są to przede wszystkim: kolby, zlewki, lejki, butle laboratoryjne, probówki, cylindry, chłodnice, parownice, krystalizatory, rozdzielacze, szkiełka laboratoryjne, szalki Petriego. Tego typu naczynia służą do: ogrzewania cieczy, sporządzania roztworów, przeprowadzania reakcji chemicznych, odparowywanie cieczy. Innym rodzajem szklanych naczyń laboratoryjnych są naczynia do pracy z gazami. Mowa tu o: butlach Woulffa, aparatach Kippa, wieżach absorpcyjnych, płuczkach do gazów.

Szklane naczynia i sprzęt pomiarowy do pracy w laboratorium

Drugi rodzaj naczyń i sprzętu laboratoryjnego to szklane akcesoria wykorzystywane w pomiarowej technice laboratoryjnej, m.in.: pipety, kolby i cylindry pomiarowe, termometry laboratoryjne, areometry, piknometry, manometry, biurety. Są one wykorzystywane do pobierania, dozowania, przenoszenia, wkraplania cieczy, rozdzielania cieczy niemieszających się, nalewania, sączenia, ekstrakcji, a termometry, piknometry, areometry i manometry – do mierzenia: temperatury, masy cieczy, jej gęstości, ciśnienia.

Zestawy i aparaty szklane

Osobną kategorią szkła laboratoryjnego są zestawy i aparaty szklane, złożone z różnego rodzaju kolb, chłodnic, łączników, wiskozymetrów, aparatów ekstrakcyjnych i destylacyjnych. Przykładami aparatów laboratoryjnych mogą być: aparat do destylacji z parą wodną i oznaczania kwasowości lotnej, aparat Soxhleta z chłodnicą kulową oraz do oznaczania kwasu sorbowego.


Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję