Materiał Partnera

Co oznacza pojęcie rezydencji podatkowej?

Co oznacza pojęcie rezydencji podatkowej?

Rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym podatnik ma wypełnić obowiązek podatkowy. Ustalenie go jest istotne, pozwala bowiem rozpoznać, czy dana osoba musi płacić podatki np. w Polsce. To również podstawa do ustalenia, która z międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ma dla niego zastosowanie. Zatem ustalenie miejsca rezydencji ma decydujący wpływ na wielkość płaconych podatków w danym kraju. Dowiedz się więcej!

Kim jest rezydent podatkowy?

Rezydent podatkowy to osoba, która zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania podatkowego w danym kraju. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna ona uzyskać tzw. certyfikat podatkowy. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania danej osoby, wydawane dla celów podatkowych przez właściwy organ administracji państwa, w którym podatnik przebywa na stałe.

Polskim rezydentem podatkowym może zostać osoba:

  • mająca na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub,
  • przebywająca na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Jak wskazują specjaliści Biura księgowo-podatkowego Kognitariat,  spełnienie tylko jednego z powyższych warunków sprawia, że podatnik zostaje uznany polskim rezydentem podatkowym.

Co jeszcze warto wiedzieć o rezydencji podatkowej?

Centrum interesów osobistych to m.in. posiadanie rodziny w Polsce, prowadzenie działalności związanej z aktywnością społeczną, obywatelską, kulturalną lub polityczną. Interesy gospodarcze to np. działalność gospodarcza, miejsce zatrudnienia, zobowiązanie kredytowe i osobisty majątek, realizowanie inwestycji.

Profesjonalne wsparcie w zakresie rezydencji podatkowych może być bardzo pomocne w zrozumieniu regulacji prawnych z tego zakresu. Może to bowiem stanowić pewną trudność, ponieważ każde państwo stosuje własne zasady rezydentury podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że podstawą prawną rezydencji podatkowej jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Zgodnie z nią, rezydent ma nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że musi rozliczyć wszystkie swoje dochody w kraju rezydentury. Nie ma tu znaczenia, gdzie zostały one uzyskane.

Gdy podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w dwóch państwach, o miejscu rozliczania podatkowego decydują ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze.  Ważne staje się, gdzie ma rodzinę, pracę lub firmę. Jeśli nie można w jednoznaczny sposób określić przynależności obywatela do rezydencji podatkowej, uwzględnia się miejsce, w którym aktualnie przebywa oraz jego obywatelstwo.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję